کشف ۵۰۰ شاخه لاله‌ تالابی آبکنار انزلی از یک سودجو

‌رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی گفت:‌ از یک فرد سود جو ۵۰۰ شاخه لاله تالابی کشف شد.

‌به گزارش ایسنا‌، احسان هادی‌پور با اشاره به اینکه ۵۰۰ شاخه از ‌گل لاله‌ تالابی در منطقه آبکنار بندر انزلی کشف شده است، گفت: هر ساله با شروع گلدهی این گیاه زیبای تالابی، افراد سودجو با چیدن دانه‌های آن اقدام به فروش این گیاه می‌کنند.

وی افزود: یکی از جذابیت‌های تالاب انزلی تماشای این گلهای بسیار زیباست.

هادی پور با بیان اینکه امید می‌رود در حفظ و صیانت از لاله‌های تالابی گیلان کوشاتر باشیم، خاطرنشان کرد: گل لاله تالابی گیاهی با برگهای مدور قلبی شکل است که از این گیاه به عنوان ثعله باقلا و یا سله باقلا هم یاد می‌کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی تصریح کرد:محل رویش این گیاه در تالاب انزلی در کلنی‌های بزرگ است و در کشورهایی مثل ژاپن مصارف دارویی دارد.

وی افزود: پرنده‌های زیادی از جمله قو علاقه زیادی به تغذیه از دانه این گیاه دارد.