کشف ادوات شکار در شهرستان بندر انزلی

احسان هادی پور رییس محیط زیست شهرستان بندرانزلی درباره این خبر گفت : تاکنون بیش از پانزده عدد از  انواع ادوات شکار  پرندگان شکاری  از متخلفین کشف  و ضبط شد .

هادی پور گفت علت اصلی شکار این نوع پرندگان قیمتی بودن آنهاست که  متخلفین از این طریق بطور عیرمجاز اقدام به خرید و فروش این گونه های نادر مینمایند .در  فصل شکار و مهاجرت  پرندگان محیط بانان این شهرستان بطور مداوم به حراست و حفاظت از عرصه های تحت مدیریت این مَشغول  می باشند .