عضو زن شورای شهر رئیس شورای شهرستان بندرانزلی شد/عدم همراهی اعضای شورای شهر انزلی در رای دادن به یکدیگر

خانم مه‌سیما نصیری رئیس شورای شهرستان بندرانزلی و آقای هادی‌نژاد نماینده شورای شهرستان بندرانزلی در شورای عالی استان شدند.
این جلسه در غیاب فرماندار بندرانزلی به ریاست حسن صفری معاون سیاسی فرمانداری بندرانزلی و باحضور مه‌سیما نصیری، هادی حیدری و شعبان جعفری از شورای شهر و هادی نژاد و زلفی از شورای بخش برگزار شد.
برای تصدی این پست خانم نصیری و هادی حیدری کاندید شدند که خانم نصیری سه رای و جناب حیدری ۲ رای کسب نمودند.
همچنین هادی‌نژاد با کسب سه رای نماینده شورای شهرستان در شورای عالی استان شد و هادی حیدری با کسب دو رای موفق به کسب تصدی این پست در شهرستان نشد.

ظاهراً این اولین بار است که نماینده شورای شهرستان از بخش انتخاب می‌شود و نکته مهم عدم همراهی اعضای شورای شهر انزلی در رای دادن به یکدیگر است