جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم تالاب انزلی

به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان ساسان اکبری پور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با اعلام این خبر گفت نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در اجرای گشت مشترک در تالاب انزلی به منظور جلوگیری از تالاب خواری و تغییر اراضی حاشیه تالاب به یک مورد ساخت و ساز غیر مجاز توسط افراد سودجو و فرصت طلب برخورد نمودندکه پس از ورود و بررسی مشخص شد عوامل این فرد متصرف به صورت مخفیانه و شبانه اقدام به عملیات اجرایی و حمل مصالحه جهت ساخت و ساز می کنند .
اکبری پور تصریح کرد به جهت جلوگیری از ادامه روند با اطلاع و اخد دستور قضایی پرونده تخلف تشکیل وجهت برخورد قانونی لازم به مراجعه انتظامی مربوطه تحویل شد  و در اجرای دستور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان ؛ پرسنل یگان تا حصول نتیجه کامل و تخریب سازه و رفع تصرف انجام شده پیگیر پرونده خواهند بود.