بلیت‌ دیدار ملوان و استقلال خوزستان ۱۰۰۰ تومانی شد

بعد از قهر تماشاگران با استادیوم ها و حضور کمرنگ شان در بازی های حساس و تاثیرگذار باشگاه ها بر آن شدند بلیت بازی ها را رایگان اعلام کنند که این سیاست هر چند در تضاد با فرهگ و قوانین حاکم بر فوتبال حرفه ای بود اما پالس های خوبی را برای تصمیم گیرندگان در فوتبال به همراه داشت.

با این حال برای اینکه بلیت رایگان در فوتبال بدعت نشود و انتظارات را بالا نبرد باشگاه ها تصمیم به عرضه بلیت های ۱۰۰۰ تومانی گرفته اند و این تصمیم بعد از اجراء در تهران حال به شهرستان ها سرایت کرده است.

البته این سیاست هم با انتقادهایی همراه بوده است. برخی می گویند حال که راه های درآمدزایی اصلی از جمله حق پخش از بین رفته و تبلیغات محیطی هم کمرنگ شده اگر قرار به عدم پرداخت بهای بلیت باشد فوتبال در ایران به طور کامل از سیستم درآمدزایی خارج خواهد شد و مشکلات مالی باشگاه ها را بیشتر خواهد کرد. در این بین غلامرضا بهروان، رئیس سازمان لیگ برتر پیشنهاد داده است که قیمت بلیت ها بر اساس توان اقتصادی تماشاگران تعیین شود.

این اتفاقات ما را از فوتبال حرفه ای بیشتر دور می کند. دراروپا و در کشورهای توسعه یافته هم اکنون بلیت بازی ها از ماه ها و حتی یک فصل قبل البته با قیمت کمتری پیش فروش می شود تا هم نقدینگی جذب باشگاه شود و هم تماشاگر بهای کمتری را برای تماشای بازی ها هزینه کند.