باشگاه ملوان با بازیکن ۱۱ ساله خمامی قرارداد پنج ساله بست

معصومی فوتبال خود را از دو سال پیش در مدرسه فوتبال سارا قمی, کاپیتان تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی آغاز کرده بود . وی پس از حضور در تمرینات تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی و تائید کادر فنی با عقد قرارداد پنج ساله به تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی پیوست.
کاپیتان تیم فوتبال بانوان ملوان در مورد این پدیده نوجوان فوتبال،گفت: معصومی یک سال و نیم پیش در مدرسه فوتبال من ثبت نام کرد و همان جلسه اول دیدم استعداد فوتبالی بالایی دارد .
سارا قمی اظهار کرد : زمان مدرسه هر دو هفته یک جلسه و سه ماه تابستان هفته ای یک جلسه اختصاصی با وی کار کردم .
وی خاطرنشان کرد : او با وجود سن کم بسیار خوشفکر است و تمام بازی های جام جهانی را می دید و انالیز می کرد و بعنوان بازیکن هافبک وسط و فوروارد توانایی بالایی دارد.
تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی نیز همچون تیم فوتبال مردان این باشگاه از استعدادهای خوبی برخوردار بوده و از تیمهای بازیکن ساز است .