امضای تفاهمنامه بین مناطق آزاد و صندوق ضمانت صادرات
«سیدکمال سیدعلی» مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و «اکبر ترکان» دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهمنامه را امروز (یکشنبه) در گردهمایی مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی امضا کردند.
به نقل از ایرنا، ایجاد زمینه های کاری بین صندوق ضمانت صادرات با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای اطلاع رسانی خدمات صندوق، حمایت، توانمندسازی، آموزش، برگزاری همایش و نشست های مشترک برای صادرکنندگان فعال در این مناطق از بندهای این تفاهمنامه است. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صندوق ضمانت صادرات ایران پیش از این در سال ۱۳۹۳ تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودند که امروز در این تفاهمنامه برخی رویکردها و تعاریف جدید لحاظ شد.
ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو ونیز ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد. ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی، بررسی و تصویب بودجه سالیانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران از اهم وظایف «معاونت برنامه ریزی و هماهنگی» این شوراست.