اختصاصی:گزارش تصویری تمرین ملوانان با حضور قلعه نویی